Για παιδιά και αρχάριους: Πρόγραμμα εκμάθησης Κορανίου

Ένα πολύ καλό πρόγραμμα για τα παιδιά ώστε να μάθουν την απαγγελία του Ιερού Κορανίου, με επανάληψη των εδαφίων 2 φορές.

 

Ένα πολύ καλό πρόγραμμα για τα παιδιά ώστε να μάθουν την απαγγελία του Ιερού Κορανίου, με επανάληψη των εδαφίων 2 φορές.

 

http://www.tvquran.com/minshawi_molem.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published.