Εθελοντές μεταφραστές για το islam.gr

 

Εάν έχετε την ικανότητα να κάνετε μεταφράσεις από τα Αραβικά και τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά και αντίστροφα,,,

Και αν έχετε την όρεξη να βοηθήσετε το δικό μας πολιτιστικό και ανθρώπινο εγχείρημα,,,

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να γίνετε συνεργάτες και συνεταίροι μας.
Εμαιλ:    islamgrstaellinika@gmail.com