Τρόποι συμπεριφοράς όταν διαβάζουμε το Κοράνι

Ποια είναι τα ήθη της καρδιάς και οι άλλοι τρόποι συμπεριφοράς που πρέπει να υιοθετηθούν κατά την ανάγνωση του Κορανίου

1. `Ηθη της καρδιάς
– Κατανόηση της προέλευσης των λόγων: Αυτό είναι μια ένδειξη του μεγαλείου των λέξεων που διαβάζονται, και της γενναιοδωρίας του Αλλάχ

– Συνειδητοποίηση ότι αυτά τα λόγια δεν είναι τα λόγια του άνθρωπου: Μέσα από αυτά, ο αναγνώστης θα πρέπει να αναλογίζεται τα χαρακτηριστικά του Αλλάχ.

– «Παρουσία» της καρδιάς κατά τη διάρκεια του διαβάσματος: Ο αναγνώστης θα πρέπει να απορρίψει τις άλλες σκέψεις όταν διαβάζει το Κοράνι.

– Βαθιά μελέτη του νοήματος: Δεν υπάρχει όφελος στην λατρεία χωρίς κατανόηση ή χωρίς μελέτη του μηνύματος κατά την ανάγνωση του Κορανίου.

– Κατανόηση του Μηνύματος: Αυτό σημαίνει αλληλεπίδραση και αντενέργεια με την καρδιά για κάθε σούρα με τον κατάλληλο τρόπο.

– Εξατομίκευση: Ο αναγνώστης αισθάνεται πως κάθε μήνυμα στο Κοράνι απευθύνεται σε αυτόν προσωπικά.

2. «Εξωτερικοί» τρόποι συμπεριφοράς

-Καθαριότητα ρούχων, σώματος και χώρου.

-Αναζητώντας καταφύγιο από τον Σατανά και διαβάζοντας το Μπασμάλα ( Μπισμιλλάχιρ Ραχμάνιρ Ραχιμ – Εις το όνομα του Θεού, του Παντελεήμονα, του Πολυευσπλάχνου)

– Αποφυγή διακοπής του διαβάσματος για να μιλήσουμε με άλλους.

– Παύση σε μια Αγια (εδάφιο) προειδοποίησης και αναζήτηση προστασίας από τον Αλλάχ και παύση σε μια ’για ευσπλαχνίας και αίτηση της Γενναιοδωρίας του Ελεήμων Θεού.


– Ταπεινότητα κατά τη διάρκεια του διαβάσματος.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.