Οι πρώτες ευρωπαϊκές μεταφράσεις του Ιερού Κορανίου – μέρος 3

Η αξιοπιστία αυτής της μετάφρασης αποτέλεσε αντικείμενο κριτικής. Οι δυτικοί ερευνητές συμφώνησαν για την απουσία εγκυρότητας της. Στις αρχές του

Read more