Το Αραβικό Υπόβαθρο της Δυτικής Φιλοσοφίας και Επιστήμης 2

Η μετάδοση, διάδοση και διάσωση της αρχαίας ελληνικής επιστημονικής και φιλοσοφικής γνώσης και ο τρόπος που αυτά συντελέστηκαν. Οι επιστήμες

Read more