[ 09.09.2015 ] Απορίες μιας καινούργιας μουσουλμάνας - 2

Από τότε ό.τι αλκοόλ απαγορεύεται στο Ισλάμ, συν οποιαδήποτε ουσία που έχει την ίδια επιρροή που κάνει το αλκοόλ στο ανθρώπινο σώμα.

Ερώτηση Τρίτη: "Και δώσαμε στο Μωυσή το Βιβλίο και στη συνέχεια στείλαμε αποστόλους για διαδόχους του. Δώσαμε στον Ιησού το γιο της Μαριάμ τα φανερά σημεία. Τον ενισχύσαμε με το ’γιο Πνεύμα...."(2:87) "....Σε μερικούς δώσαμε περισσότερα από τους άλλους, σε μερικούς από αυτούς μίλησε ο Αλλάχ, κι ανέβασε άλλους σε υψηλότερο βαθμό. Στον Ιησού, το γιό της Μαριάμ δώσαμε φανερά σημεία και τον δυναμώσαμε με το ’γιο Πνεύμα".(2:253) Αναφέρεται στον Ιησού και λέει " τον ενισχύσαμε με το ’γιο Πνεύμα" . Το Ισλάμ πως ερμηνεύει το ’γιο Πνεύμα; Ως θεια δύναμη; Ως γνώση; Ως πνευματικότητα; Είναι μόνο προνόμιο του Ιησού; Επίσης, γίνεται αναφορά σε φανερά σημεία, ποια είναι αυτά; . . . . Απάντηση: Το ’γιο πνεύμα που αναφέρει εδώ το Κοράνι είναι ο Αρχάγγελος «Γαβριήλ» που είναι το μέσο υποστήριξης και έμπνευσης κάθε αποστόλου του Αλλάχ. Έτσι ο ίδιος ήταν στην υποστήριξη του Ιησού , ειρήνη σε αυτόν, όπως έκανε με τους υπόλοιπους προφήτες-αποστόλους. Τα φανερά σημεία που αναφέρονται εδώ είναι τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς, ειρήνη σε αυτόν, μετά άδειας Αλλάχ. Δηλ όταν θεράπευσε αρρώστους με μόνιμες ασθένειες, ή ακόμα όταν ζωντάνεψε νεκρούς, κι άλλα θαύματα που αναφέρονται. . . . Ερώτηση Τέταρτη: "Σε ρωτούν για το κρασί και την χαρτοπαιξία Απάντησε: Και τα δύο, για τον άνθρωπο, είναι πολύ βλαβερά, αλλά και ωφέλιμα. Η βλάβη όμως είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη από την ωφέλεια."(2:219) Όπως διαβάζω τους συγκεκριμένους στίχους, δεν καταλαβαίνω κάποια απαγόρευση για το κρασί ή την χαρτοπαιξία. Υπάρχει κάποιος άλλος στίχος όπου αναφέρεται πάλι στο κρασί ή στην χαρτοπαιξία και τα απαγορεύει; Απάντηση: Έχετε δίκαιο. Τα παραπάνω εδάφια δεν έχουν απαγόρευση. Το κρασί απαγορεύτηκε σε τρία στάδια.. Κι αυτό επειδή αποτελούσε σύστημα ζωής που θα ήταν δύσκολο να εγκαταλειφθεί με μια και μόνο εντολή. Το συγκεκριμένο εδάφιο ήταν το πρώτο στάδιο. Τα οφέλη που αναφέρει εδώ το Κοράνι είναι καθαρά εμπορικά. Στο ίδιο εδάφιο αναφέρει πως οι βλάβες είναι μεγαλύτερες από τα οφέλη. Έτσι μερικοί μουσουλμάνοι αποφάσισαν να το αφήσουν. Σε δεύτερο στάδιο απαγορεύτηκε στους πιστούς να κάνουν προσευχή ενώ έχουν πιεί. Δείτε το εδάφιο 43. Σούρα 4. Οι γυναίκες. Στο στάδιο αυτό ήταν μερική η απαγόρευση. ’λλοι μουσουλμάνοι όμως δεν το άφησαν τελείως, αφού η απαγόρευση δεν είναι γενική αλλά μόνο προτού κάνουν προσευχή. Στο τρίτο στάδιο η απαγόρευση ήταν ρητή και τελειωτική. Δείτε το εδάφιο 90 στη σούρα 5. Το Τραπέζι. Από τότε ό.τι αλκοόλ απαγορεύεται στο Ισλάμ, συν οποιαδήποτε ουσία που έχει την ίδια επιρροή που κάνει το αλκοόλ στο ανθρώπινο σώμα. Η απαγόρευση συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε συμμετοχή στην παραγωγή του αλκοόλ, την επεξεργασία του, τη μεταφορά του, την πώληση του και το κέρασμα του.

Πηγή: www.islam.gr


 
Opinion  


Have you read the article above?  
Submit your opinion!   
 
 
   
Φόρμα επικοινωνίας
Επικοινωνία με email
 
   
   
Ώρες προσευχής στην Ελλάδα
Χώροι λατρείας
   
site created & hosted by