Sunday, June 16, 2024
Γυναίκα

Είναι υποχρεωτικό για μια γυναίκα να παντρευτεί;

Σε απάντηση του παραπάνω ερωτήματος ας δούμε τι έχουν γράψει μελετητές του Ισλάμ σχετικά με το θέμα. Στο Mawaahib al-Jaleel αναφέρθηκε: “Ο γάμος είναι υποχρεωτικός για μια γυναίκα που δεν είναι σε θέση να ταίσει ή να ντύσει τον εαυτό της εκτός κι αν παντρευτεί.”

Στο al-Sharh al-Kabeer, σχετικά με τον γάμο αναφέρεται: Αν κάποιος φοβάται ότι θα διαπράξει μοιχεία, ο γάμος είναι υποχρεωτικός για αυτόν.

Στο Fath al-Wahhaab, λέει: “Για τη γυναίκα που έχει φυσικές ανάγκες, ο γάμος είναι Σούννα, όπως είναι για εκείνη που χρειάζεται συντήρηση και εκείνη που φοβάται να μην την εκμεταλλευτούν ανήθικα άτομα.”

Στο Mughni al-Muhtaaj, λέει: “ Ο γάμος γίνεται ουάτζιμπ ( υποχρεωτικός) αν ένας άνθρωπος φοβάται τη μοιχεία. Και αναφέρεται πως γίνεται υποχρεωτικός αν ένας άνθρωπος ορκιστεί να παντρευτεί.”

Σχετικά με τον κανονισμό για τις γυναίκες: “Αν χρειάζεται να παντρευτεί, δηλ. έχει σωματικές ανάγκες, ή χρειάζεται συντήρηση ή φοβάται ότι κάποιος ανήθικος άνθρωπος θα την εκμετελλευτεί … είναι προτιμότερο για αυτήν να παντρευτεί, γιατί αυτό θα προστατέψει τη θρησκεία και την αγνότητά της, και μπορεί να απολαμβάνει αυτά που ξοδεύει ο άντρας της για αυτή και άλλα πλεονεκτήματα.”

Ο Ibn Qudaamah αναφέρει στο βιβλίο του al-Mughni: “Οι συνάδελφοί μας έχουν διαφωνήσει σχετικά με το αν ο γάμος είναι υποχρεωτικός. Η πιο γνωστή άποψη στο μαδχαμπ μας είναι πως δεν είναι υποχρεωτικός, εκτός αν ένας άνθρωπος φοβάται να διαπράξει μια απαγορευμένη πράξη αν δεν παντρευτεί. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κάνει τον εαυτό του ενάρετο ( δηλ. να παντρευτεί). Αυτή είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των  fuqahaa’.”

Όταν πρόκειται για το γάμο, οι άνθρωποι είναι τριών κατηγοριών.

Αυτοί που φοβούνται να μην κάνουν απαγορευμένες πράξεις αν δεν παντρευτούν. Είναι υποχρεωτικό για τέτοιους ανθρώπους να παντρευτούν σύμφωνα με την πλειοψηφία των  fuqahaa’, γιατί είναι υποχρεωτικό για αυτούς να κάνουν τους εαυτούς τους αγνούς και να προστατευτούν από το χαράαμ.

Στο Subul al-Salaam αναφέρεται: “Ο Ibn Daqeeq al-‘Eed είπε πως κάποιοι από τους fuqahaa’ είπαν πως ο γάμος είναι υποχρεωτικός για αυτός που φοβάται την αμαρτία ή την δυσκολία ( λόγω καταπίεσης σωματικών επιθυμιών) και είναι σε θέση να παντρευτεί ….. και είναι υποχρεωτικό για αυτόν που δεν μπορεί να αποφύγει τη μοιχεία εκτός και αν παντρευτεί.”

Στο Badaa’i’ al-Sanaa’i’, λέει: “Δεν υπάρχει διαφωνία πως ο γάμος είναι μια υποχρέωση όταν η επιθυμία είναι δυνατή. Αν ένας άνθρωπος έχει σφοδρή επιθυμία για γυναίκες που δεν μπορεί να κάνει υπομονή, και μπορεί να πληρώσει το μαχρ και να συντηρήσει μια σύζυγο, τότε αν δεν παντρευτεί, είναι αμαρτωλός.”

Από την παραπάνω συζήτηση, μπορούμε να δούμε έναν αριθμό περιπτώσεων στις οποίες ο γάμος είναι υποχρεωτικός. Μπορεί να ρωτήσετε: “Πως να φανταστούμε μια γυναίκα να εκπληρώνει αυτήν την υποχρέωση όταν συνήθως ο άντρας είναι εκείνος που χτυπάει πόρτες ψάχνοντας για σύντροφο; Αυτός δεν είναι ο ρόλος της γυναίκας.” Η απάντηση είναι:  Αυτό που μπορεί να κάνει μια γυναίκα είναι να μην αρνηθεί τον γάμο όταν ένας ταιριαστός και συμβατός άντρας έρθει με μια πρόταση για γάμο.

Οι μουσουλμάνες γυναίκες και άντρες πρέπει να κατανοήσουν την υψηλή θέση που ο γάμος έχει στο Ισλάμ έτσι ώστε να θέλουν περισσότερο να παντρευτούν.

Ακολουθεί μια χρήσιμη περίληψη σχετικά με το θέμα από τον Imaam Ibn Qudaamah al-Maqdisi (είθε ο Αλλάχ να τον ελεήσει), από το βιβλίο του al-Mughni:
Η βάση της νομιμότητας του γάμου είναι το Κοράνι, η Σούνα και Ιτζμά ( συμφωνία των μελετητών). Στο Κοράνι ο Αλλάχ λέει(μετάφραση των εννοιών):
`….. να παντρεύεστε δύο ή τρεις ή τέσσερις γυναίκες της εκλογής σας. Κι αν όμως φοβάστε ακόμη μήπως τις αδικήσετε τότε, να παντρεύεστε μόνο μια ….`[αλ-Νισα 4:3] και `Και να παντρεύεστε – ανάμεσά σας άγαμους και τους ενάρετους από τους δούλους σας ( είτε άνδρες – είτε γυναίκες)….` [αλ – Νουρ 24:32].

Ο Προφήτης ( ειρήνη και ευλογία του Αλλάχ σε αυτόν) είπε: “Ω νέοι! Όποιος από εσάς έχει τη δυνατότητα, ας παντρευτεί γιατί αυτό θα χαμηλώσει το βλέμμα του και θα προστατέψει την αγνότητά του. Όποιος δε μπορεί να παντρευτεί ας νηστέψει, γιατί η νηστεία θα είναι μια προστασία για αυτόν.” (Συμφωνημένο)

Υπάρχουν πολλά εδάφια και αναφορές σαν αυτά. Οι μουσουλμάνοι συμφωνούν πως ο γάμος είναι νόμιμος.

Ο Ibn Mas’ood είπε: “Αν είχα μόνο δέκα μέρες για να ζήσω και γνώριζα ότι θα πέθαινα στο τέλος του, και μπορούσα να παντρευτώ, θα το έκανα, από φόβο για το φίτνα (πειρασμό).”

Ο Ibn ‘Abbaas είπε στον Sa’eed ibn Jubayr: “Παντρέψου, γιατί οι καλύτεροι αυτού του Ούμμα είναι αυτοί που έχουν περισσότερες γυναίκες.” Ο Ibraaheem ibn Maysarah είπε: “Ο Taawoos είπε σε μένα: ‘Είτε θα παντρευτείς ή θα πω σε σένα ότι είπε ο Umar στον Abu’l-Zawaa’id:  Δεν υπάρχει τίποτα που να σε σταματάει από το να παντρευτείς εκτός από ανικανότητα ή ανηθικότητα!`  Συμφωνα με το al-Mirwadhi, ο Ahmad είπε: ‘Η αγαμία δεν έχει σχέση με το Ισλάμ. Όποιος σε καλεί να μην παντρευτείς σε καλεί σε κάτι διαφορετικό από το Ισλάμ.”

Έπειτα είπε (είθε ο Αλλάχ να τον ελεήσει):

Τα πλεονεκτήματα του γάμου είναι πολλά. Συμπεριλαμβάνουν: προστασία της θρησκείας του ατόμου και τη βοήθεια ως προς την τήρησή της; προστασία και φροντίδα των γυναικών; απόγονοι και αύξηση των βαθμίδων της ούμμα, επιτυγχάνοντας έτσι την υπερηφάνεια του Προφήτη (ειρήνη και ευλογία του Αλλάχ σε αυτόν), κτλ. [Σημείωση μεταφραστή: υπάρχει ένα χαντίθ που δείχνει πως ο Προφήτης (ειρήνη και ευλογία του Αλλάχ σε αυτόν) θα αισθάνεται περήφανος για τον μεγάλο αριθμό της Ούμμα του κατά την Ημέρα της Κρίσεως, έτσι οι μουσουλμάνοι ενθαρρύνονται να παντρευτούν και να κάνουν πολλά παιδιά.]

Θα πρέπει τώρα να είναι ξεκάθαρο πως τα πλεονεκτήματα του γάμου είναι πολλά. Καμία σοφή μουσουλμάνα γυναίκα δε θα δίσταζε να παντρευτεί, ιδίως αν η πρόταση γάμου προέρχεται από έναν άνθρωπο που είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένος στο Ισλάμ και διαθέτει καλό χαρακτήρα και ήθος.

Μεταφρασμένο από:
http://www.islamqa.com/en/ref/1665/marriage%20obligatory%20for%20a%20woman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *