Wednesday, May 22, 2024
Γυναίκα

Η γυναίκα που θα παντρευτώ-1

Ο Προφήτης (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν) ενθάρρυνε τους μουσουλμάνους να παντρεύονται γυναίκες που ήταν θρησκευτικά αφοσιωμένες

Τι είδους μουσουλμάνα γυναίκα αξίζει κανείς να παντρευτεί;

Ο Προφήτης (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν) ενθάρρυνε τους μουσουλμάνους να παντρεύονται γυναίκες που ήταν θρησκευτικά αφοσιωμένες, καθώς είπε: Οι γυναίκες μπορεί να ζητηθούν σε  γάμο για 4 πράγματα: Τον πλούτο τους, την καταγωγή τους, την ομορφιά τους και τη θρησκευτική αφοσίωσή τους. Διαλέξτε εκείνη που είναι αφοσιωμένη θρησκευτικά, για να είναι τα χέρια σας τριμμένα με άμμο( εννοεί να ευημερήσετε) Bukhaari, 5090; Muslim, 1466.
Ο `Abd al-‘Azeem Abaadi είπε:

Αυτό που σημαίνει το παραπάνω χαντίθ είναι ότι ο άντρας που είναι θρησκευόμενος και ευγενούς χαρακτήρα θα πρέπει να κάνει τη θρησκεία κέντρο όλων των πραγμάτων, ειδικά όσον αφορά μακροπρόθεσμα ζητήματα. Έτσι ο Προφήτης ανέφερε πως το να βρει κανείς θρησκευόμενη σύζυγο είναι ο απόλυτος στόχος.

Το κομμάτι που αναφέρεται στο “να είναι τα χέρια σας τριμμένα με άμμο” ωθεί τον πιστό να προσπαθήσει σκληρά, να σηκώσει τα μανίκια και να αναζητήσει αυτό που ζητείται.
‘Awn al-Ma’bood (6/31).

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά της θρησκευόμενης γυναίκας, μπορούμε να αναφέρουμε πολλά χαρακτηριστικά που βρίσκουν εφαρμογή. Αυτά συμπεριλαμβάνουν:

  1. Γερή Πίστη
    Αυτό είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό. Η γυναίκα από την αχλ – σούννα ουαλ τζαμα`α θα έχει πετύχει το ανώτερο και πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της θρησκευόμενης γυναίκας, και αυτή που είναι ακόλουθος του μπιντα`α ( επινοήσεων στη θρησκεία) και της εσφαλμένης καθοδήγησης δε θα είναι μια από τις θρησκευτικά αφοσιωμένες γυναίκες που ο Μουσουλμάνος ενθαρρύνεται να παντρευτεί, λόγω της κακής επιρροής στον ίδιο ή και στα παιδιά που τυχόν προκύψουν από έναν γάμο.
  2. Υπακοή στον σύζυγό της, και όχι εναντίωση σε περίπτωση που αυτό ζητάει είναι κάτι σωστό
    Αναφέρεται πως ο Αμπου Χουρέϊρα είπε: Ρωτήθηκε ο Προφήτης του Αλλάχ: “Ποια από τις γυναίκες είναι καλύτερη;” Είπε: “Εκείνη που κάνει τον σύζυγό της ευτυχισμένο όταν την κοιτάει, τον υπακούει όταν της ζητάει να κάνει κάτι και δεν παρακούει όσον αφορά τον εαυτό της ή την περιουσία με ένα τρόπο που θα τον δυσαρεστούσε.”Nasaa’i (3131); καταχωρημένο σαν saheeh από al-Albaani στο Saheeh al-Nasaa’i.

Έτσι ο Προφήτης ( ειρήνη και ευλογία σε αυτόν) ανέφερε μαζί 3 σημαντικά χαρακτηριστικά που μπορεί να βρεθούν σε μια καλή και ενάρετη σύζυγο. Αυτά είναι:

α. Όταν την κοιτάζει είναι χαρούμενος με τη θρησκευτική της αφοσίωση, τη συμπεριφορά, εμφάνιση και στάση της.

β. Όταν βρίσκεται μακριά, προστατεύει την τιμή και την περιουσία του.
γ. Αν της ζητήσει κάτι, τον ακούει, εφόσον φυσικά δεν της ζητήσει να διαπράξει αμαρτία.

3.Βοηθά το σύζυγό της στην πίστη του και στη θρησκευτική του αφοσίωση, λέγοντας του να κάνει πράξεις υπακοής και σταματώντας τον από χαραάμ πράγματα.

Αναφέρεται πως ο Θαουμπαν είπε: Όταν αποκαλύφθηκε για το χρυσό και το ασήμι αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε, είπαν: Οπότε τι είδους πλούτο θα πρέπει να αποκτήσουμε; Ο Όμαρ είπε: Θα μάθω για λογαριασμό σας σχετικά με αυτό. Έτσι ανέβηκε στην καμήλα του και πρόφτασε τον Προφήτη και βρίσκονταν ακριβώς από πίσω του. Είπε: “Ω! Προφήτη του Αλλάχ, τι είδους πλούτο θα πρέπει να αποκτήσουμε;” Είπε: “Ας αποκτήσετε καρδιά που ευγνωμονεί, γλώσσα που θυμάται τον Αλλάχ και μια πιστή σύζυγο που θα σας βοηθήσει για την Επόμενη Ζωή.”

Διηγημένο και καταχωρημένο σαν  hasan από  al-Tirmidhi (3094). Σε άλλη εκδοχή λέει:  “η οποία θα τον βοηθήσει με την πίστη του” Ibn Maajah (1856).Καταχωρημένο σαν saheeh από al-Albaani στο Saheeh al-Tirmidhi.

Ο Al-Mubaarakfoori είπε:

“Μια πιστή σύζυγος που θα τον βοηθήσει με την πίστη του” σημαίνει με τη θρησκευτική του δεσμευση, με το να του υπενθυμίζει να προσευχηθεί και να κάνει άλλες πράξεις λατρείας και με το να τον αποτρέπει από το ζινα ( παράνομες σεξουαλικές σχέσεις) και άλλες παράνομες πράξεις.
Tuhfat al-Ahwadhi (8/390).

  1. Θα πρέπει να είναι ενάρετη γυναίκα και ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της ενάρετης γυναίκας είναι το ότι είναι υπάκουη στον Κύριό της και προστατεύει τα δικαιώματα του συζύγου της όσον αφορά την περιουσία του και τον εαυτό της, ακόμα κι όταν ο σύζυγός της είναι απών.

Οι άνδρες είναι οι προστάτες των γυναικών  γιατί ο Αλλάχ έχει χαρίσει ανώτερο βαθμό στους άνδρες από τις γυναίκες, και επειδή ξοδεύουν από τις περιουσίες τους. Για αυτό οι ενάρετες γυναίκες πρέπει να είναι με ευσέβεια πειθαρχικές, κι όταν ο άνδρας τους απουσιάζει πρέπει να προστατεύουν ότι τους ανέθεσε ο Αλλάχ να φυλάγουν. [al-Nisa’ 4:34]
Ο Shaykh ‘Abd al-Rahmaan al-Sa’di είπε:
“ με ευσέβεια πειθαρχικές” σημαίνει υπάκουες  στον Αλλάχ.
“όταν ο άνδρας τους απουσιάζει πρέπει να προστατεύουν ότι τους ανέθεσε ο Αλλάχ να φυλάγουν” σημαίνει: είναι υπάκουες στους συζύγους τους ακόμα και κατά την απουσία τους και προστατεύουν τους εαυτούς τους και την περιουσία των συζύγων τους, αναζητώντας τη βοήθεια του Αλλάχ σε αυτό. Κανείς δεν καταφέρνει τίποτα χωρίς τη βοήθειά Του. Αυτός που εμπιστεύεται τον Αλλάχ, θα βοηθηθεί σε θρησκευτικά και εγκόσμια ζητήματα. Tafseer al-Sa’di (σελ. 177)

Έχει αναφερθεί πως ο Sa’d ibn Abi Waqqaas είπε: Ο Προφήτης του Αλλάχ είπε: “Υπάρχουν τέσσερα πράγματα που είναι αναγκαία για την ευτυχία: μια ενάρετη γυναίκα, ένα ευρύχωρο σπιτικό, ένας καλός γείτονας και καλό μέσο μεταφοράς. Και υπάρχουν τέσσερα πράγματα που κάνουν κάποιον δυστυχισμένο: ένας κακός γείτονας, μια κακή σύζυγος, ένα μικρό σπίτι και ένα κακό μέσο μεταφοράς.”  Διηγημένο από  Ibn Hibbaan in al-Saheehah (1232); καταχωρημένο σαν saheeh από al-Albaani στο al-Silsilah al-Saheehah (282) και Saheeh al-Targheeb (1914).

Ο Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah είπε:
Μια ενάρετη γυναίκα θα είναι με τον ενάρετο σύζυγό της για πολλά χρόνια, και είναι εκείνη που εννοείται στο χαντιθ στο οποίο ο Προφήτης του Αλλάχ είπε: Αυτός ο κόσμος έχει προσωρινές ανέσεις και η καλύτερη από τις ανέσεις του είναι μια πιστή σύζυγος, η οποία όταν την κοιτάζεις σε ευχαριστεί και αν της ζητήσεις κάτι σε υπακούει, και αν είσαι μακριά από εκείνη σε προστατεύει όσον αφορά τον εαυτό της και την περιουσία σου.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *