Προτιμάς την τωρινή ζωή ή την Αιώνια;

Ένας από τους Σαλαφ είπε:

Ω1 Γιε του Αδαμ! Χρειάζεσαι αυτή τη ζωή, αλλά και την επόμενη ζωή. Αν φροντίσεις (προτιμήσεις) για αυτή τη ζωή, τότε θα χάσεις την επόμενη ζωή και μοιραία θα χάσεις και την τωρινή ζωή. Αν φροντίσεις για την επόμενη ζωή θα κερδίσεις και την τωρινή ζωή με ευκολία.

Leave a Reply

Your email address will not be published.