Wednesday, May 22, 2024
Γενικά άρθραΚοράνι

Είναι το Κοράνι μόνο για Άραβες;

 
Ένας Σιχ φίλος μου, μου έδωσε κάποια λογοτεχνικά κείμενα για να διαβάσω. Ενώ τα διάβαζα, εκείνος προέβαλε αυτή την ένσταση: ¨Λες ότι ο Αλλάχ μιλάει στους Προφήτες και μέσω αυτών των ειδικών ανθρώπων Αυτός έστειλε έναν καθολικό τρόπο ζωής για όλη την ανθρωπότητα. Η ερώτηση είναι, γιατί ένας τόσο σημαντικός τρόπος ζωής περιγράφηκε μόνο σε μία συγκεκριμένη γλώσσα [τα Αραβικά], η οποία χρησιμοποιείται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή; Γιατί δεν μπορούσε ο Πανίσχυρος Αλλάχ να δημιουργήσει μια καθολική γλώσσα για όλη την ανθρωπότητα ούτως ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να επωφεληθούν από αυτό ισότιμα; Το Αραβικό Κοράνι είναι συγκεκριμένα ωφέλιμο μόνο για τους Άραβες.¨
Αν ο Σιχ φίλος σου, που προέβαλε αυτήν την αντίρρηση ωθούσε τη φαντασία του λίγο παραπέρα, θα μπορούσε επίσης να ρωτήσει ¨Γιατί ο Θεός δεν έστειλε ένα αντίγραφο του Κορανιού κατευθείαν σε κάθε έναν άνθρωπο; Από τη στιγμή που Αυτός είναι Παντοδύναμος, Εκείνος θα μπορούσε να κάνει και αυτό επίσης!¨
Αυτοί οι άνθρωποι δεν προσπαθούν στα αλήθεια να καταλάβουν ένα βασικό σημείο: Για να καθοδηγήσει την ανθρωπότητα, ο Παντοδύναμος Αλλάχ δεν υιοθέτησε μια μέθοδο, η οποία απαιτεί μια αλλαγή στις φυσικές λειτουργίες και στα συστήματα του σύμπαντος. Η ποικιλία των γλωσσών, και εξαιτίας αυτού η εμφάνιση διαφόρων μικρών και μεγάλων εθνοτήτων – όλο αυτό δεν είναι παρά ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο υπάρχει από τη θέληση του Αλλάχ. Και σε αυτό υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα και καλοσύνη που ο Αλλάχ δεν θέλει να καταστρέψει. Ναι, Αυτός είναι Παντοδύναμος, αλλά είναι επίσης και Πάνσοφος. Στο σύμπαν Του, τα πράγματα διατρέχονται από ένα τέλειο πακέτο νόμων και αρχών. Εξαιτίας αυτών των αρχών, μια ποικιλία μεταξύ των γλωσσών, των κουλτούρων και παραδόσεων εμφανίζεται. Ακόμα κι αν ο Αλλάχ είχε δημιουργήσει κάποιον ξεχωριστό τύπο γλώσσας, αυτή δεν θα μπορούσε να ήταν η μητρική γλώσσα όλων των εθνικοτήτων, ούτε η λογοτεχνία αυτής της γλώσσας να επηρεάζει και να εμπνέει το μυαλό όλων των ανθρώπων στη γη. Αυτοί δεν θα είχαν εκτιμήσει την ομορφιά αυτής της γλώσσας [όπως εκτιμά κανείς τη μητρική του γλώσσα]. Εάν ο Αλλάχ – με κάποιο υπερφυσικό τρόπο – εξαφάνιζε όλες τις μητρικές γλώσσες όλων των ανθρώπων και στη συνέχεια να επέβαλε, υπερφυσικά, μία γλώσσα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, τότε αυτό είναι ένα διαφορετικό θέμα. Ωστόσο, από τη στιγμή που μια πράξη του Αλλάχ δεν ακυρώνει μια άλλη πράξη Του, Αυτός έχει στείλει καθοδήγηση στην ανθρωπότητα ενώ διατηρεί τα φυσικά συστήματα και τα πλαίσια όλων των γλωσσών.
Το Αραβικό Κοράνι μπορεί να είναι ωφέλιμο μόνο για τους Άραβες – αυτός ο ισχυρισμός θα μπορούσε να ήταν αληθινός αν ο Αλλάχ είχε στείλει το βιβλίο μαζί με έναν οδηγό. Αυτός ο οδηγός προσέθεσε πρώτα ένα συγκεκριμένο έθνος στη γλώσσα του οποίου βγήκε το βιβλίο. Έπειτα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο βιβλίο, αυτός τους δίδαξε, τους εξάγνισε, τους έδωσε πρακτική εκπαίδευση και αναδιαμόρφωσε πλήρως τις ζωές τους σε μια πλήρη κοινωνική επανάσταση. Στη συνέχεια εκείνος τους επιφόρτισε με την ευθύνη ότι εκείνοι, εκ μέρους του, θα έπρεπε να μετατρέψουν αυτόν τον οδηγό για τα άλλα έθνη, να τα διδάξουν, να τα εξαγνίσουν, να τα εκπαιδεύσουν και να αναδιαμορφώσουν τις ζωές τους με τον ίδιο τρόπο που εκείνος είχε αναδιαμορφώσει τις δικές τους. Έτσι, από τη στιγμή που ένα έθνος υιοθετεί αυτό το ιδανικό, θα φέρει την ευθύνη του να περάσει το ίδιο ιδανικό σε άλλα έθνη. Αυτός ήταν ο φυσικός δρόμος για να γίνει καθολική αυτή η διδασκαλία και η καθοδήγηση. Κάθε μεγάλο κίνημα του κόσμου το οποίο θέλει να κάνει καθολικό το δίδαγμά του έχει υιοθετήσει την ίδια μέθοδο, είτε είναι ένα κίνημα που θέλει να εγκαθιδρύσει τον τρόπο του Θεού ή οποιοσδήποτε άλλος τύπος κινήματος.
Εάν κάποιος αποδεχτεί το επιχείρημα ότι ένα βιβλίο είναι ωφέλιμο για το εκάστοτε έθνος στου οποίου την γλώσσα έχει γραφεί, τότε αυτός πρέπει να θεωρεί την ιστορία όλων των επιστημών ανά τον κόσμο ως λάθος. Όλα τα βιβλία του κόσμου θα πρέπει να διαχωριστούν και να κατανεμηθούν σύμφωνα με τη γλώσσα. Όλα τα οφέλη από τις μεταφράσεις και τα διάφορα μέσα διεθνών μαζικών επικοινωνιών θα πρέπει να τα απαρνηθούμε. Ναι, είναι αλήθεια ότι μέσα από αυτά τα μέσα τα μηνύματα μεγάλων παγκοσμίων κινημάτων και τα λόγια μεγάλων ηγετών καταφέρνουν να φτάσουν ακόμη και στις πιο απόμακρες γωνιές της γης. Τότε ποιο ακριβώς έγκλημα έχει διαπράξει το βιβλίο του Μουχάμμαντ που να το καταδικάζει ώστε να θεωρείται ότι προορίζεται μόνο για τους Άραβες απλά και μόνο επειδή είναι στα Αραβικά;
Εάν κάποιος δεν έχει πεισθεί μετά και από αυτό και πιστεύει ότι ο Αλλάχ θα έπρεπε να έχει κάνει κάποια πράγματα σύμφωνα με το πώς αυτός πιστεύει ότι Εκείνος θα έπρεπε να τα έχει κάνει, τότε αυτός ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να παραμένει προσκολλημένος στην άποψη του. Αλλά η ερώτηση είναι, εάν με το να θέτει τέτοιες ερωτήσεις ως εμπόδιο δεν επωφελείται από ένα βιβλίο ή ένα μήνυμα, τότε ποιανού είναι η απώλεια; Αυτή δεν είναι η πολιτική των εξερευνητών της αλήθειας. Αυτοί ψάχνουν για την ακτίνα του φωτός παντού και από όλες τις πηγές. Εάν κάποιος κλείσει το μυαλό του  με τη μια ή την άλλη αντίρρηση ενάντια σε κάθε βιβλίο ή διδασκαλία, τότε αυτός δεν θα είναι σε θέση να κάνει ούτε ένα βήμα στη ζωής το απλό και ευθύ μονοπάτι.
Excerpted, with some modifications, from Welcome Back, Sayyid A. Mawdudi, Rasael wa Masael. Originally published in Tarjumanul Qur’an, July-October, 1994.