Thursday, July 18, 2024
ΙσλάμΠολιτισμός

Η ελευθερία της πίστης στο Ισλάμ – μέρος 1

 

Δρ. Ragheb Elsergany

Η ελευθερία της πίστης είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του Ισλάμ Σε έναν σαφή και βασικό κανόνα σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία της έκφρασης στο Ισλάμ, ο Παντοδύναμος Θεός λέει: Στη θρησκεία δεν υπάρχει καταναγκασμός. Διότι η Αλήθεια έχει ξεχωριστεί ολοφάνερα από την Πλάνη. [al-Baqara/Η Αγελάδα: 256].

Ο Προφήτης (PBUH)(ειρήνη και ευλογία του Αλλάχ επ αυτώ/εεΑεα) και οι μουσουλμάνοι μετά από αυτόν δεν διέταξαν κανέναν να ασπαστεί υποχρεωτικά το Ισλάμ. Ούτε ανάγκασαν τους ανθρώπους να μοιάζουν με Μουσουλμάνους, για να γλυτώσουν το θάνατο ή τα βασανιστήρια. Πώς θα μπορούσαν άλλωστε να το κάνουν αυτό, όταν γνωρίζουν καλά ότι, εάν κάποιος αποδεχτεί το Ισλάμ κάτω από πίεση, την Ημέρα της Κρίσεως αυτό δεν θα έχει καμία αξία, κάτι που κάθε μουσουλμάνος επιδιώκει να πραγματοποιήσει. Αναφορά αυτού βρίσκουμε στους λόγους πίσω από την αποκάλυψη του προαναφερθέντος στίχου: Ο Ιμπν Αμπάς είπε: Οι γυναίκες των Βοηθών, των οποίων τα αγόρια πάντα πέθαιναν σε βρεφική ηλικία συνήθιζαν να ορκίζονται πως θα ανέτρεφαν τα αγόρια τους ως Εβραίους, εάν επρόκειτο να ζήσουν. Όταν οι Banul-Nadir εκδιώχθηκαν, υπήρχαν μεταξύ τους και παιδιά των Βοηθών.

Οι Βοηθοί είπαν: «Εμείς δεν θα εγκαταλείψουμε τα παιδιά μας!», κατόπιν αυτού ο Αλλάχ, δόξα σ’ Αυτόν, αποκάλυψε: Στη θρησκεία δεν υπάρχει καταναγκασμός. Διότι η Αλήθεια έχει ξεχωριστεί ολοφάνερα από την Πλάνη. [1] Το ζήτημα της πίστης, η βούληση του ανθρώπου Το Ισλάμ έχει θέσει το θέμα της πίστης ή της μη πίστης ως κάτι που εξαρτάται από την ίδια τη βούληση του ανθρώπου και τις εσωτερικές του πεποιθήσεις. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: Κι αφήστε όποιον θέλει, ας πιστέψει, και όποιον θέλει ας (την) αρνηθεί. [Al-Kahf/Η Σπηλιά: 29]

Το Κοράνι έχει επίσης προσελκύσει την προσοχή του Προφήτη σε αυτή την αλήθεια και του είπε ότι είναι υπεύθυνος μόνο για την πρόσκληση των ανθρώπων στον Αλλάχ και ο ίδιος δεν έχει καμία εξουσία να τους προσηλυτίσει στο Ισλάμ. Το Κοράνι λέει: θέλεις να υποχρεώσεις την ανθρωπότητα, παρά τη θέλησή της, να πιστέψει ! [Yunus/Ιωνάς: 99] και είπε: Δεν είσαι γι αυτούς ο εξουσιάζων. [al-Ghashiyya: 22] και είπε: Κι αν απομακρυνθούν, Εμείς δεν σ Έχουμε στείλει για φύλακα πάνω τους. [Ash- Shura/Η Σύσκεψη-Η Συμβουλή: 48]. Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι το σύνταγμα των μουσουλμάνων ορίζει την ελευθερία της πίστης και απορρίπτει κατηγορηματικά την επιβολή να αποδεχθεί το Ισλάμ ο οποιοσδήποτε. [2]

http://islamstory.com/en/freedom-belief-islam

——————

1.Abu Dawoud: Kitab Al-Jihad (βιβλίο του Τζιχάντ), στο κεφάλαιο σχετικά με έναν κρατούμενο που εξαναγκάστηκε να ασπαστεί το Ισλάμ (2682), επιπλέον δες: Al-Wahidi: Λόγοι πίσω από την αποκάλυψη του Κορανίου σ. 52, και Al-Siyuti το κεφάλαιο περί αποκαλύψεως σ. 37 και Al-Albani said: correct, see: sahih and Da’if in Sunnan Abu Dawoud 6/182 2. Δες: Mahmud Hamdi Zaqzuq: Ισλαμικά στοιχεία εναντίον των εκστρατειών αμφισβήτησης (του Ισλάμ) σελ. 33

Πηγή: http://islamstory.com
Ιστοσελίδα πηγής: http://http://islamstory.com/en/freedom-belief-islam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *