Thursday, May 30, 2024
Επιστήμη

Η Μουσουλμανική Ανανέωση της Χημείας 1

Το Ιερό Κοράνι προέτρεψε τους Μουσουλμάνους να σκεφτούν και να αναλογιστούν και όχι να αρκούνται με τις γνώμες και τις σκέψεις των αρχαίων εκτός εάν αποδεικνύονται ότι είναι αληθινές
του Δρ. Ράγκεμπ Ελ Σεργκάνι

Εισαγωγή

Η εμφάνιση του Ισλάμ ήταν μια ευλογία για την ανθρωπότητα. Μια τέτοια θρησκεία προέτρεψε τους οπαδούς της να είναι πρωτοπόροι και ανανεωτές, κάτι που έκανε δίκαια έθνη, έδωσε στους μουσουλμάνους κύρος και αναγνώρισε την ανωτερότητα και την πολιτισμική τους ανάπτυξη, που είναι συνολική ανάπτυξη που συμπεριέλαβε όλους τους τομείς της ζωής.

Το Ιερό Κοράνι προέτρεψε τους Μουσουλμάνους να σκεφτούν και να αναλογιστούν και όχι να αρκούνται με τις γνώμες και τις σκέψεις των αρχαίων εκτός εάν αποδεικνύονται ότι είναι αληθινές.

Ο Αλλάχ επέπληξε τους άθεους στο Ιερό Κοράνι γιατί αρκούνταν στη μίμηση και αμελούσαν τη σκέψη: {Όταν τους λέγεται: «Ακολουθείστε ότι αποκάλυψε ο Αλλάχ» Αυτοί Λένε: «Μπα! θα πρέπει να ακολουθήσουμε τους τρόπους των πατέρων μας» Τι! ακόμα και αν οι πατέρες σας δεν είχαν σοφία και καθοδήγηση;} [Η Αγελάδα: 170]

Ήταν αυτή η μεθοδολογία που προτρέπει τον κόσμο να ξανασκεφτεί όλους τους τομείς της ζωής σύμφωνα με τη στέρεη λογική και σκέψη που επιβεβαιώνεται από αποδείξεις, που έκανε τον Προφήτη (ειρήνη σε αυτόν) να εγκρίνει την ιδέα να σκαφτεί ένα χαντάκι στην Μάχη του Αλ Χαντάκ (Το Χαντάκι), γνωστή επίσης ως η Μάχη των Συμμάχων, παρόλο που μια τέτοια ιδέα ήταν εντελώς καινούργια στην αραβική κοινότητα. Γι’ αυτό ο Προφήτης (ειρήνη σε αυτόν) δεν περιορίστηκε σε αυστηρά στρατιωτικά μοντέλα στα οποία οι ’ραβες ήταν εξοικειωμένοι για αιώνες.

Οι μουσουλμάνοι επιστήμονες κληρονόμησαν τη μεθοδολογία και δεν περιορίστηκαν σε παλιά επιστημονικά πλαίσια που είχαν αναπτυχθεί σε προ-ισλαμικούς πολιτισμούς. Αυτό οδήγησε σε καινοτόμα σκέψη που όχι μόνο πρόσθεσε νέες καινοτομίες σε πολλούς τομείς αλλά μάλλον καινοτόμησε πλήρως με νέες επιστήμες που είναι οι εξής:

Πρώτον: η Χημεία

Η καινοτομία στη χημεία, από τον Γκάμπερ Ιμπν Χαγιάν

Πριν τον ισλαμικό πολιτισμό, η χημεία δεν ήταν τίποτα άλλο παρά κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες μετατροπής φτηνών μετάλλων σε ασήμι και χρυσό. Αυτές οι προσπάθειες στηρίζονταν μόνο στα μυαλά τους, συμπεραίνοντας λογικά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική μεθοδολογία που βασίζεται σε πειράματα και παρατηρήσεις.

Η Χημεία παρέμεινε έτσι μέχρι την εμφάνιση των μουσουλμάνων επιστημόνων, που θεμελίωσαν την ακριβή επιστημονική μεθοδολογία και βασίζονταν σε επιστημονικά πειράματα και τη χρήση τόσο των αισθήσεων όσο και της λογικής για να φτάσουν σε επιστημονικά γεγονότα σε αυτήν την επιστήμη. Αυτό οδήγησε στην θεμελίωση και την ανανέωση της χημείας με τις βάσεις της και τα θεμέλιά της.

Ο Γκάμπερ Ιμπν Χαγιάν ήταν ο καινοτόμος και θεμελιωτής της χημείας, ώστε για πολλούς αιώνες οι Ευρωπαίοι συνέχιζαν να αποκαλούν τη χημεία «Τέχνη του Γκάμπερ».

Ο Γκάμπερ Ιμπν Χαγιάν έκανε το πείραμα βάση της δουλειάς του. Γι’ αυτό θεωρείτο ο πρώτος επιστήμονας που συμπεριέλαβε το επιστημονικό πείραμα εργαστηρίου στην επιστημονική ερευνητική μεθοδολογία, της οποίας τις βάσεις διατύπωσε.

Ο Γκάμπερ Ιμπν Χαγιάν κάλεσε να δοθεί σημαντική προσοχή στο πείραμα και την προσεκτική παρατήρηση, στα οποία βασίζεται η επιστημονική μεθοδολογία. Ο Γκάμπερ Ιμπντ Χαγιάν είπε: «Τα πιο σημαντικά πράγματα σε μια τέτοια επιστήμη είναι η εργασία και το πείραμα, καθώς εκείνος που δεν δουλεύει σκληρά και αμελεί τα πειράματα τελικά θα αποτύχει εντελώς». [1]

Ο Will Durant λέει «Η Χημεία ως επιστήμη σχεδόν δημιουργήθηκε από τους μουσουλμάνους, καθώς εισήγαγαν την ακριβή παρατήρηση, το ελεγχόμενο πείραμα και τα προσεκτικά αρχεία του πεδίου, στο οποίο οι Έλληνες περιορίστηκαν σε τεχνητές εμπειρίες και μυστηριώδη συμπεράσματα.

Οι μουσουλμάνοι επιστήμονες εφηύραν και ονόμασαν τον αποστακτήρα και ανέλυσαν χημικά αμέτρητες ουσίες. Οι μουσουλμάνοι έγραψαν πολλά βιβλία για τα ορυκτά και διέκριναν τα αλκάλια από τα οξέα. Οι μουσουλμάνοι μελέτησαν εκατοντάδες φάρμακα και έφτιαξαν εκατοντάδες από αυτά.

Εισαγωγή

 

Η εμφάνιση του Ισλάμ ήταν μια ευλογία για την ανθρωπότητα. Μια τέτοια θρησκεία προέτρεψε τους οπαδούς της να είναι πρωτοπόροι και ανακαινιστές, κάτι που έφερε δικαιοσύνη στα έθνη, έδωσε στους μουσουλμάνους κύρος και αναγνώρισε την ανωτερότητα και την πολιτισμική τους ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή ήταν συνολική και συμπεριλάμβανε όλους τους τομείς της ζωής. Το Ιερό Κοράνι προέτρεψε τους Μουσουλμάνους να σκέφτονται και να αναλογίζονται και όχι να αρκούνται στις γνώμες και τις σκέψεις των αρχαίων, εκτός αν αποδεικνύονται αληθινές. Ο Αλλάχ επέπληξε τους άθεους στο Ιερό Κοράνι καθώς αυτοί αρκούνταν στη μίμηση και αμελούσαν τη σκέψη: {Όταν τους είπε: «Ακολουθείστε ότι αποκάλυψε ο Αλλάχ» Αυτοί Λένε: «Μπα! θα ακολουθήσουμε τους τρόπους των πατέρων μας» Τι, ακόμα και αν οι πατέρες σας δεν είχαν σοφία και καθοδήγηση;} [Η Αγελάδα: 170]

Αυτή η μεθοδολογία ήταν που προέτρεπε τον κόσμο να ξανασκεφτεί όλους τους τομείς της ζωής σύμφωνα με τη στερεή λογική και σκέψη που επιβεβαιώνεται από αποδείξεις. Αυτό έκανε τον Προφήτη (ειρήνη σε αυτόν) να εγκρίνει την ιδέα να σκαφτεί ένα χαντάκι στην Μάχη του Αλ Χαντάκ (Το Χαντάκι), γνωστή επίσης ως η Μάχη των Συμμάχων, παρόλο που μια τέτοια ιδέα ήταν εντελώς καινούργια στην αραβική κοινότητα. Γι’ αυτό ο Προφήτης (ειρήνη σε αυτόν) δεν περιορίστηκε σε αυστηρά στρατιωτικά μοντέλα, στα οποία οι ’ραβες ήταν εξοικειωμένοι για αιώνες.

Οι μουσουλμάνοι επιστήμονες κληρονόμησαν τη μεθοδολογία και δεν περιορίστηκαν σε παλιά επιστημονικά πλαίσια που είχαν αναπτυχθεί σε προ-ισλαμικούς πολιτισμούς. Αυτό οδήγησε σε καινοτόμα σκέψη που όχι μόνο πρόσθεσε νέες καινοτομίες σε πολλούς τομείς αλλά μάλλον καινοτόμησε πλήρως με νέες επιστήμες που είναι οι εξής:

 

Πρώτον: η Χημεία

 

Η καινοτομία στη χημεία, από τον Γκάμπερ Ιμπν Χαγιάν

 

Πριν τον ισλαμικό πολιτισμό, η χημεία δεν ήταν τίποτα άλλο παρά κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες μετατροπής φτηνών μετάλλων σε ασήμι και χρυσό. Αυτές οι προσπάθειες στηρίζονταν μόνο στα μυαλά τους, συμπεραίνοντας λογικά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική μεθοδολογία που βασίζεται σε πειράματα και παρατηρήσεις.

Η Χημεία παρέμεινε έτσι μέχρι την εμφάνιση των μουσουλμάνων επιστημόνων, που θεμελίωσαν την ακριβή επιστημονική μεθοδολογία και βασίζονταν σε επιστημονικά πειράματα και τη χρήση τόσο των αισθήσεων όσο και της λογικής για να φτάσουν σε επιστημονικά γεγονότα. Αυτό οδήγησε στην θεμελίωση και την ανανέωση της χημείας με τις βάσεις της και τα θεμέλιά της. Ο Γκάμπερ Ιμπν Χαγιάν ήταν ο καινοτόμος και θεμελιωτής της χημείας, ώστε για πολλούς αιώνες οι Ευρωπαίοι συνέχιζαν να αποκαλούν τη χημεία «Τέχνη του Γκάμπερ».

Ο Γκάμπερ Ιμπν Χαγιάν έκανε το πείραμα βάση της δουλειάς του. Γι’ αυτό θεωρείτο ο πρώτος επιστήμονας που συμπεριέλαβε το επιστημονικό πείραμα εργαστηρίου στην επιστημονική ερευνητική μεθοδολογία, της οποίας τις βάσεις διατύπωσε. Ο Γκάμπερ Ιμπν Χαγιάν κάλεσε να δοθεί σημαντική προσοχή στο πείραμα και την προσεκτική παρατήρηση, στα οποία βασίζεται η επιστημονική μεθοδολογία. Ο Γκάμπερ Ιμπντ Χαγιάν είπε: «Τα πιο σημαντικά πράγματα σε μια τέτοια επιστήμη είναι η εργασία και το πείραμα, καθώς εκείνος που δεν δουλεύει σκληρά και αμελεί τα πειράματα τελικά θα αποτύχει εντελώς». [1]

Ο Will Durant λέει «Η Χημεία ως επιστήμη σχεδόν δημιουργήθηκε από τους μουσουλμάνους, καθώς εισήγαγαν την ακριβή παρατήρηση, το ελεγχόμενο πείραμα και τα προσεκτικά αρχεία του πεδίου, στο οποίο οι Έλληνες περιορίστηκαν σε τεχνητές εμπειρίες και μυστηριώδη συμπεράσματα. Οι μουσουλμάνοι επιστήμονες εφηύραν και ονόμασαν τον αποστακτήρα και ανέλυσαν χημικά αμέτρητες ουσίες. Οι μουσουλμάνοι έγραψαν πολλά βιβλία για τα ορυκτά και διέκριναν τα αλκάλια από τα οξέα. Οι μουσουλμάνοι μελέτησαν εκατοντάδες φάρμακα και έφτιαξαν εκατοντάδες από αυτά. Η Αλχημεία, την οποία οι μουσουλμάνοι έμαθαν από την Αίγυπτο, ήταν η αφετηρία για να ανανεώσουν τη χημεία μέσα από εκατοντάδες ανακαλύψεις, χάρη στην μεθοδολογία που υιοθετήθηκε σε αυτήν την επιστήμη, που θεωρείτο η καλύτερη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε το Μεσαίωνα, αφού υιοθέτησε στέρεα επιστημονικά μέσα». [2]

www.islamstory.com

—————————————————————————————————-

[1] Γκάμπερ Ιμπν Χαγιάν: Το βιβλίο Αλ Ταγκρίντ, ένα από την ομάδα των βιβλίων που επιμελήθηκε και εξέδωσε ο Erick John Holmyard υπό τον τίτλο Musanafat Fi Elm Al-Chemae Lel Hkim Jabir Ibn Hayyan, “Translations of the Arabic Works of Gaber ibn hayyan” [Μεταφράσεις των αραβικών έργων του Γκάμπερ Ιμπν Χαγιάν] , Παρίσι, 1928 μ.Χ.

[2] Story of Civlization [ Ιστορία του Πολιτισμού]: 13/187.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *