Monday, June 17, 2024
ΓεγονόταΙσλάμ

Η σημαντικότητα της πραγματικής Ισλαμικής Ιστορίας – μέρος 2

Ψάχνοντας για Αυθεντικές καταγραφές
Είναι γνωστό (και ακόμη και οι Μη-Μουσουλμάνοι ιστορικοί το γνωρίζουν) ότι το βασίλειο του Χαλίφη Ουμάρ είδε την μεγαλύτερη επέκταση στην ιστορία του Ισλάμ. Είναι επίσης ευρέως αποδεκτό ότι οι πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που θέσπισε ο Ουμάρ (R) βασίστηκαν στη δικαιοσύνη και στην αμεροληψία ενώ έδινε ιδιαίτερη προσοχή στα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας. Οι άνθρωποι απολάμβαναν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες την περίοδο της διακυβέρνησής του, μια κατάσταση ουσιαστικά πρωτόγνωρη για εκείνη την εποχή. (Εάν μια γηραιά γυναίκα μπορούσε να αμφισβητεί και να επικρίνει τον Χαλίφη Ουμάρ δημόσια χωρίς κανένα φόβο τιμωρίας, τότε δεν θα μπορούσε να υπάρξει καμία αμφιβολία σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης που επικρατούσε στην εποχή του.)
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Χαλίφης πολλές συνθήκες υπογράφηκαν και πολλές κοινωνικές και προνοιακές μεταρρυθμίσεις θεσπίστηκαν. Η λειτουργία του τμήματος του θησαυροφυλακίου (Bait-ul-mal) ήταν θρυλική κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ο Ουμάρ επίσης δημιούργησε πολλά άλλα κυβερνητικά τμήματα και γραφεία (π.χ. γραφεία απογραφής και πρόνοια) για να διαχειριστεί τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των ανθρώπων που υπαγόταν στο Ισλάμ.
Όλα αυτά τα τμήματα και τα γραφεία ήταν στη Μεδίνα όπου φυλαγόντουσαν τα αρχεία. Γινόντουσαν τεράστιες προσπάθειες για την τήρηση και την διατήρηση των αρχείων. Γραπτά μητρώα διατηρήθηκαν για την αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτών των γραφείων, διαδικασία που μοιάζει πολύ με την λειτουργία των γραφείων πριν από την εμφάνιση των υπολογιστών.
Τι συνέβη σε αυτά τα γραπτά αρχεία;
Προφανώς, αυτά τα γραπτά έγγραφα ήταν ανεκτίμητοι ιστορικοί θησαυροί, οι οποίοι περιείχαν την Ισλαμική Ιστορία. Γιατί λείπουν από την Ummah ειδικά αφού αυτά τα έγγραφα θα ήταν εξαιρετικά πολύτιμα για τις επόμενες γενιές;
Καταστράφηκαν τα αρχεία; Εάν αυτό συνέβη, ποιος θα μπορούσε να τα έχει καταστρέψει; Θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιοι που θα ήθελαν να βάλουν το Ισλαμικό τραίνο σε μια διαφορετική οικονομική και πολιτική τροχιά και ένιωθαν ότι δεν θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό παρουσία αυτών των εγγράφων; Θα μπορούσαν οι Μουσουλμάνοι βασιλείς να κυβερνούν στο όνομα του Ισλάμ υπο την παρουσία αυτών των εγγράφων;
Ας κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι καμία φυσική καταστροφή όπως πλημμύρα, φωτιά ή σεισμός δεν έπληξε ποτέ την Μεδίνα από τον καιρό του Προφήτη (PBUH) και έπειτα. Οπότε, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτά τα έγγραφα καταστράφηκαν από κάποια φυσική καταστροφή. Κανείς επίσης δεν μπορεί να πει ότι οι εχθροί του Ισλάμ κατέστρεψαν αυτά τα έγγραφα από τη στιγμή που κανένας Μη-Μουσουλμάνος κυβερνήτης δεν κατέκτησε ποτέ την Μεδίνα. Η πόλη αυτή ήτανε πάντοτε υπο Μουσουλμανική κυριαρχία από την εποχή του Προφήτη.
Ενώ το Κοράνι παροτρύνει τους Μουσουλμάνους να μάθουν από την Ιστορία, αυτοί ουσιαστικά έχουν αγνοήσει το μήνυμα αυτό. Το Κοράνι παρουσιάζει την ιστορία παλαιών εθνών ως απόδειξη της αποτελεσματικότητας και της αλήθειας του μηνύματος αυτού και ως μια προειδοποίηση σε αυτούς που δεν ακούν την ετυμηγορία της ιστορίας:
Πολλοί ήταν οι Δρόμοι Ζωής που πέρασαν πριν από εσάς: ταξιδέψτε σε όλη τη γη, και δείτε ποιο ήταν το τέλος εκείνων που απέρριψαν την Αλήθεια. (3:137)
Λέει: «Ταξιδέψτε σε όλη τη γη, και δείτε ποιο ήταν το τέλος εκείνων που απέρριψαν την Αλήθεια.» (6:11) Δεν ταξιδεύουνε στη γη, και να δουν ποιο ήταν το τέλος όλων εκείνων που προηγήθηκαν από αυτούς (οι οποίοι κάνανε κακό); Ο Αλλάχ έφερε την καταστροφή επάνω τους, και παρόμοια (μοίρα περιμένει) όλους όσους απορρίπτουν τον Αλλάχ. (47:10)
Υπάρχουν δύο τρόποι να μάθει κανείς από την ιστορία περασμένων εθνών: 1) να μάθουν από τα αρχεία 2) να μαθαίνουν από τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις. Η ιστορία που βασίζεται σε προφορικές αφηγήσεις ελλείψει στοιχείων μπορεί να μην είναι τόσο αξιόπιστη, ιδιαίτερα εάν αυτή η ιστορία έχει επικεντρωθεί σε μια περίοδο που κυβερνούσαν βασιλιάδες.