Monday, June 17, 2024
ΔιδασκαλίαΟ Προφήτης Μουχάμμαντ

Η συγχώρεση του Προφήτη στους εχθρούς του- Μια αρετή για να κερδίζεις καρδιές.

Ο Άνας, ένας κοντινός σύντροφος του Προφήτη Μουχάμμαντ (ειρήνη και ευλογίες να είναι σε αυτόν) ανέφερε, “Μία Εβραία γυναίκα έφερε ένα δηλητηριασμένο αρνί στον Προφήτη και αυτός έφαγε από αυτό. Όταν η γυναίκα το έφερε σε αυτόν, οι άνθρωποι πρότειναν, ‘Μήπως να τη σκοτώσουμε;’ Ο Προφήτης είπε ‘Όχι’. Από τότε έχω αναγνωρίσει τα αποτελέσματα αυτής της δηλητηρίασης στο λαιμό του Προφήτη. (Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawood, Ahmad, και άλλοι).
Η επιλογή του παραδείγματος του Προφήτη σε κάθε περίπτωση γίνεται με σκοπό να βεβαιωθείς πως επιλέγεις το σωστό τρόπο δράσης. Μερικοί άνθρωποι ίσως πιστεύουν ότι αυτό ισχύει μόνο για θέματα θρησκείας. Στο Ισλάμ δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση μεταξύ θρησκευτικών και “παγκόσμιων” ζητημάτων. Τα πάντα στη ζωή των ανθρώπων αξιολογούνται από την ισλαμική οπτική γωνία. Ως εκ τούτου το παράδειγμα του Προφήτη μας παρέχει καθοδήγηση σε όλους τους τομείς της ζωής.
Είναι περιττό να πούμε ότι αυτό ισχύει, ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό, για την κοινωνική συμπεριφορά και τις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Είναι σημαντικό να μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Προφήτης αντιμετώπισε τους άλλους ανθρώπους σε ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων προκειμένου να κατανοήσουμε την ισλαμική προσέγγιση στις κοινωνικές σχέσεις. Εδώ, δίνουμε μερικές σύντομες σημειώσεις για ένα χαρακτηριστικό που εκδηλώθηκε στη συμπεριφορά του Προφήτη σε διάφορες καταστάσεις. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι η συγχώρεση των εχθρών.
Ίσως η περιγραφή “ένας προσωπικός εχθρός” δεν μπορεί να αποδοθεί πιο κατάλληλα από αυτόν που προσπαθεί να σκοτώσει κάποιον. Όταν η απόπειρα είναι αποτέλεσμα προσεκτικής σχεδίασης, τότε η εχθρότητα είναι βαθιά ριζωμένη. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Προφήτης είχε πολλούς εχθρούς που συνωμοτούσαν εναντίον της ζωής του. Μία τέτοια απόπειρα έγινε αμέσως μετά τη νίκη του Προφήτη στη μάχη του Χαϊμπαρ (Khaibar) που πολέμησε ενάντια στους Εβραίους της Μαντίνα (Madinah), με αποτέλεσμα την καταστροφή της εβραϊκής στρατιωτικής δύναμης στην Αραβία. Το Χαϊμπαρ (Khaibar) υπέκυψε στον Προφήτη μετά από μια μακρά πολιορκία που κορυφώθηκε σε μια σκληρή μάχη για να κερδίσει πολλά από τα πολλά οχυρά από τα οποία αποτελούνταν αυτό το εβραϊκό οχυρό.
Για να εκτιμήσουμε τη σημασία της ιστορίας που αναφέρεται στο χαντίθ (hadith), πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Προφήτης ήταν ο αρχηγός του ισλαμικού κράτους, εκτός του ότι ήταν προφήτης και αγγελιοφόρος του Αλλάχ (Allah) σε όλη την ανθρωπότητα. Σε κάθε κράτος, μία απόπειρα εναντίον της ζωής του προέδρου ή του μονάρχη αντιμετωπίζεται πάντα πολύ σοβαρά. Όποιος πιαστεί να κάνει ή να προετοιμάζει να κάνει μία τέτοια απόπειρα είναι φυσικό να κατηγορηθεί για εσχάτη προδοσία και για επίθεση στο κράτος και σε όλους τους ανθρώπους του. Ένας τέτοιος άνθρωπος σχεδόν ποτέ δεν ξεφεύγει από τη θανατική ποινή. Όμως η άμεση αντίδραση του Προφήτη ήταν ότι αυτή η γυναίκα δεν έπρεπε να σκοτωθεί. Επιπλέον, δεν υπήρχε αμφιβολία για την ταυτότητα του δράστη εκείνης της φρικτής απόπειρας κατά της ζωής του Προφήτη. Η ίδια η γυναίκα έφερε το αρνί και είπε στον Προφήτη ότι του το είχε ετοιμάσει για δώρο.
Όταν η γυναίκα ήρθε ενώπιον του Προφήτη, εκείνος τη ρώτησε για τα κίνητρα της. Αυτή δεν αρνήθηκε ότι δηλητηρίασε το αρνί. Είπε “Νόμιζα πως αν ήσουν στα αλήθεια ο Προφήτης, δεν θα σε βλάψει. Αν ήσουν βασιλιάς (που σημαίνει ότι αν ο ισχυρισμός του για την προφητεία ήταν ψευδής), τότε θα είχα απαλλάξει τους ανθρώπους από εσένα.