Tuesday, June 25, 2024
Αρθρα - ΑπόψειςΕνημέρωση

Το Ισλάμ δεν είναι νέο μήνυμα   

 
Από τη δημιουργία του ανθρώπου, υπήρξαν πολλά θεϊκά μηνύματα και Προφήτες, είθε ο Αλλάχ να τους ευλογεί, που εστάλησαν από τον Θεό στην ανθρωπότητα. Πολυάριθμα μηνύματα αποκαλύφθηκαν σε πολλούς Προφήτες, οι οποίοι στάλθηκαν σε διαφορετικά έθνη σε διαφορετικούς χρόνους. Ωστόσο, όλα αυτά τα μηνύματα, από το πρώτο έως το τελευταίο, περιείχαν ουσιαστικά το ίδιο μήνυμα. Όλοι καλούσαν τους ανθρώπους να λατρεύουν μόνο τον Έναν, τον Αληθινό Θεό και να κάνουν δίκαιες  πράξεις. Ο Αλλάχ, ο Υπέρτατος, λέει: «Πραγματικά, η θρησκεία στα μάτια του Αλλάχ είναι το Ισλάμ…» [Κοράνι 3:19] 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω στίχο και άλλους στίχους στο Κοράνι, το μήνυμα για το οποίο όλοι οι Προφήτες καλούσαν τους ανθρώπους, ήταν το Ισλάμ. Δεδομένου ότι υπάρχει μόνο ένας αληθινός Θεός, το μήνυμα του Θεού πρέπει επίσης να είναι Ένα. 
 
Ωστόσο, αυτό το μήνυμα ποικίλλει σε γενικούς νόμους, κώδικες ζωής και λατρείας (αλλά όχι στις βασικές πεποιθήσεις) σύμφωνα με την ποικιλομορφία των εθνών, των χρόνων, των συνθηκών, των εθίμων και των πολιτισμών. Κάθε μορφή αυτού του μηνύματος στάλθηκε σε ένα συγκεκριμένο έθνος για μια συγκεκριμένη στιγμή, εκτός από το τελευταίο μήνυμα που αποκαλύφθηκε στον Προφήτη Μουχάμμαντ, το οποίο στάλθηκε σε όλους τους ανθρώπους και όλα τα έθνη μέχρι την Ημέρα της Κρίσης . 
 
Ο Αλλάχ Παντοδύναμος, μας πληροφορεί στο Ιερό Κοράνι ότι πολλοί Προφήτες πρόφεραν τη λέξη «Ισλάμ» ή «Μουσουλμάνος», όπως ο Νώε, ο Αβραάμ, ο Ισμαήλ, ο Ιωσήφ, ο Μωυσής, είθε ο Αλλάχ να τους ευλογεί.  
 
Ο Αλλάχ, ο Ύψιστος, μας λέει για τον Νώε όταν προειδοποίησε το λαό του για δυσπιστία λέγοντας αυτό που σημαίνει: «Αλλά αν αλλάξετε κατεύθυνση τότε καμία ανταμοιβή δεν θα ζητήσω από εσάς. Η ανταμοιβή μου είναι μόνο από τον Αλλάχ, που με προσταξε να υποταχτώ στη θέλησή Του.“[Κοράνι 10: 72] 
 
Ο Αβραάμ και ο Ιακώβ, είθε ο Αλλάχ να τους ευλογεί, κληροδότησαν το Ισλάμ στους γιους τους. Λέει ο Παντοδύναμος Αλλάχ αυτό που σημαίνει: «Αυτό ήταν το κληροδότημα που ο Αβρααμ άφησε στα παιδιά του. Το ίδιο έκανε κι ο Ιακώβ. ‘Παιδιά μου! Ο Αλλάχ διάλεξε για χάρη σας την θρησκεία. Να μη πεθάνετε παρά μόνο στην πίστη του Ισλάμ.»[Κοράνι 2:132] 
 
Ο Αβραάμ και ο Ισμαήλ, είθε ο Αλλάχ να τους ευλογεί, επικαλέστηκαν τον Κύριό τους όταν ύψωναν τα θεμέλια του σπιτιού, την Κάαμπα στη Μέκκα, κατά τρόπο τέτοιο, που σημαίνει: «Κύριέ μας! Και κάνε μας μουσουλμάνους (υποταγμένους) σε Σένα και από τους απογόνους μας ένα μουσουλμανικό έθνος (υποταγμένο) σε Σένα…» [Κοράνι 2:128]. Ο Αλλάχ λέει στο Κοράνι (αυτό που σημαίνει): «(Ο Σολομών είπε): “Μην υψωνεστε (υπερήφανα) εναντίον μου, αλλά ελάτε σε εμένα με υποταγή στο Ισλαμ (την αληθινή θρησκεία).» [Κοράνι 27:31] 
Όταν ο Ιησούς έμαθε την απιστία του λαού του, τους είπε αυτό που σημαίνει: «…Ποιοι θα είναι οι βοηθοί μου στην υπόθεση του Αλλάχ;» Οι μαθητές είπαν: «Είμαστε οι βοηθοί του Αλλάχ. πιστεύουμε στον Αλλάχ και να μαρτυρήσεις ότι είμαστε Μουσουλμάνοι (δηλαδή ότι υποτασσόμαστε στον Αλλάχ).» [Κοράνι 3:52] 
 
Ο τελευταίος από τους προφήτες του Αλλάχ, ο Μουχάμμαντ, στάλθηκε για να παρουσιάσει την αποκάλυψη του Αλλάχ στην τελική της μορφή και για τελευταία φορά. Αυτό ήταν απαραίτητο επειδή το μήνυμα που διαβίβασαν οι προηγούμενοι Προφήτες και Αγγελιαφόροι, είθε ο Αλλάχ να τους ευλογεί, είχε αλλοιωθεί ή παραμορφωθεί από τους οπαδούς τους. 
Ο Αλλάχ ανέλαβε να προφυλάξει το τελευταίο μήνυμα (δηλαδή το Κοράνι και επομένως το Ισλάμ) από τη διαφθορά. Λέει στο Κοράνι: «Εμείς έχουμε στείλει (κάτω) σαν ένα αραβικό ανάγνωσμα (κοράνιο) για να καταλαβαίνετε, ίσως και λογικευτείτε.» [Κοράνι 12:2]  
Αυτό το μήνυμα ονομάζεται Ισλάμ, που σημαίνει υποταγή στο θέλημα του μοναδικού Αληθινού Θεού, του Αλλάχ. Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα έθνη προσκαλούνται στο Ισλάμ και ο Αλλάχ δεν θα δεχτεί καμία θρησκεία από αυτά εκτός από το Ισλάμ. 
Ο Αλλάχ λέει: «Και όποιος αναζητά άλλη θρησκεία εκτός από το Ισλάμ, δεν θα του γίνει ποτέ αποδεκτή, και αυτός, στη Μέλλουσα Ζωή, θα είναι μεταξύ των ηττημένων». [Κοράνι 3:85] 
Το εδάφιο που αναφέρθηκε παραπάνω καθιστά σαφές ότι όταν λέμε ότι υπάρχει μόνο μία θρησκεία, εννοείται ότι υπάρχει μόνο μία αληθινή θρησκεία. Ο Αλλάχ ο Παντοδύναμος, κάνει αναφορά για την πίστη και τις θρησκείες των πολυθεϊστών στο Ιερό Κοράνι που μεταφράζονται ως: «Πείτε: «Ω άπιστοι, δεν λατρεύω αυτό που λατρεύετε. Ούτε θα λατρέψετε αυτό που λατρεύω εγώ. Και δεν θα λατρέψω εκείνον που λατρεύετε. Ούτε θα λατρέψετε αυτό που λατρεύω εγώ. Έχετε τη δική σας θρησκεία και εγώ έχω τη δική μου θρησκεία (Ισλαμικός Μονοθεϊσμός).» [Κοράνι 109:1-4] 
 
Συμπερασματικά, το Ισλάμ είναι η θρησκεία που δόθηκε στον Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο και τον πρώτο προφήτη του Αλλάχ, και ήταν η θρησκεία όλων των προφητών, είθε ο Αλλάχ να τους ευλογεί, που εστάλησαν από τον Αλλάχ στην ανθρωπότητα. Το όνομα της θρησκείας του Θεού — Ισλάμ — δεν αποφασίστηκε από τις μεταγενέστερες γενιές των ανθρώπων. Επιλέχθηκε από τον ίδιο τον Αλλάχ και αναφέρθηκε ξεκάθαρα στην τελική Του αποκάλυψη στον άνθρωπο. Στο Ισλάμ είναι υποχρεωτικό να έχουμε πίστη σε όλους τους Αγγελιαφόρους, είθε ο Αλλάχ να τους ευλογεί, και τα μηνύματά τους με τις γνήσιές τους μορφές, που αποκάλυψε ο Αλλάχ. Σίγουρα, είναι ο μόνος δρόμος, που μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στην επιτυχία σε αυτή τη ζωή και στον Παράδεισο στον Άλλο Κόσμο.